اپیدوروسکوپی

اپیدوروسکوپی به عنوان یک روش کم تهاجمی در مقایسه با جراحی معمولی مطابق با استاندارد های ISMISS2 ، مزایای بسیاری را برای بیمار به ارمغان می آورد. به ویژه ، این موارد شامل خطر کمتری برای آسیب دیدن اعصاب ، بروز …

17 شهریور 1399

مقالات پزشکی